Kausi

Apbalvojumu kausu izmēri norādīti ar paliktņa augstumu. 
Kausa paliktņa augstums proporcionāls kausa lielumam, paliktņa apakšā uzlīmēts plāns, mīksts audums. Uz paliktņa var izvietot dāvinājuma plāksnīti. 
Plāksnītes ar uzrakstu un zīmējumu cena visiem kausu veidiem -  
1,50 Ls + PVN (21% ). Attēli un uzraksti uz plāksnīte var būt arī krāsaini

/  

 _______________ 

 Talr: 371 67468897 

 Mob.: 371 29495156 

 E-pata: reklama@fokuss-f.lv